trešdiena, 2013. gada 30. oktobris

Visi kopā par kvalitatīvāku izglītību ikvienam

Lasām visi kopā
 Pateicoties Rietumu bankas labdarības fondam un SIA Grand Credit atbalstam, kā arī Līvānu novada domes līdzfinansējumam, esam īstenojuši projektu „Interaktīvās tāfeles un drukāto materiālu palielināmās iekārtas iegāde Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolā bērniem ar redzes traucējumiem”. 

Pie tāfeles darboties ir interesanti
Šī projekta tapšana ir izcils paraugs vecāku, pašvaldības, finansētāju un līdzcilvēku ieinteresētībai un sadarbībai. Idejas autore Renāta māmiņa Egita Strode un Līvānu novada domes plānošanas un attīstības daļas vadītāja Gunta Ozoliņa tik meistarīgi uzrakstīja projekta pieteikumu Latvijas avīzes konkursam „Sprīdi pa sprīdim”, ka tas neatstāja vienaldzīgus 752 balsotājus no visas Latvijas. Projekts tika atbalstīts! Rezultāts – iespēja bērniem ar speciālajām vajadzībām veiksmīgāk integrēties skolā, mūsdienīgs mācību process un krāsaināka ikdiena.
Kopā ar asistenti Ilonu Renāts iepazīst
palielināmās iekārtas iespējas
Sirsnīgs paldies visiem, kas izstrādāja, atbalstīja, balsoja un īstenoja projektu! Kopā esam palīdzējuši visiem bērniem mācīties radoši un ar prieku. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru