piektdiena, 2013. gada 5. jūlijs

Velonovietne top!

Top pamatne jaunajai velonovietnei
Sagatavošanas darbi velonovietnes izveidošanai jau sākušies. Ļaudis, kam patīk fiziskās aktivitātes, labprāt atsaucās aicinājumam labiekārtot skolas iekšpagalmu. Devītās klases, t.i., absolventu, vecāki un citi vietējie iedzīvotāji ziedoja savu brīvo laiku, lai ierīkotu jaunās velosipēdu novietnes pamatni. Apzinoties skolas vajadzības, šo projektu izstrādāja mācību daļas vadītāja Marija Broņka. Pateicamies skolas direktores Janīnas Usāres vadītajiem čaklajiem racējiem! Pirmie darbi jau realizēti. Zinām, ka ar tik atsaucīgu kopienas cilvēku atbalstu paveiksim arī nākamo soli - cementēšanu un bruģēšanu. Lai mums visiem kopā izdodas!

Kas notiek Jaunsilavas radošajās darbnīcās vasarā?

Vai mums arī sanāks tāpat kā Silvijai?
Rīga skan dziesmās, līgojas dejās un ņirb amatnieku izstrādājumu raibumā. Laukos gan svētku prieks tāds steidzīgs – siens jāsavālo, vaga jāizravē, sivēns jāpabaro. Bet, kad acis un sirds pievēršas lielo svētku koncertam ekrānā, ROKAS pašas zina, kas jādara. Pusgadu filcējušas, adījušas, mezglojušas, gleznojušas – un ko tik ne vēl – Jaunsilavas pamatskolas radošajās darbnīcās, arī vasarā neatstāj prasmes novārtā. Ne visi amatnieki Rīgā. Arī „Knipucīšu” rokdarbnieces Zane Silava, Ilona Ļitovko, Lita Zalāne, Evita Bojāre spēj ar saviem ražojumiem pelnīt. Savukārt „Kokjāņu” vadītājs Jānis Zvirbulis no pasūtījumiem nevar ne atkauties. Īpašu ievērību izpelnījusies viņa izdomātā koka klucīšu lego spēle „Saliec latvju rakstu zīmi!”.
Kad jūnija sākumā Preiļos pulcējās Latvijas lauku kopienu pirmais parlaments, Jaunsilavas radošo darbnīcu izstrādājumiem amatnieku tirdziņā bija atvēlēts īpašs stends. Pircēji izrādīja lielu interesi par Dainas Grakoļskas tamborētajām cepurītēm, Silvijas Driksnas tapotajām šallēm un Līgas Slicas izšuvumiem.
Lieliski aksesuāri ir arī darbnīcā „Koloristi” apgleznotās zīda šalles. Daces Zvirbules vadībā skaistas darbus darināja māsas Evija un Rigonda Grakoļskas, Nataļja Iļjina, Lilita Zalāne un Marija Cvetkova.

Neatsverams palīgs ir par Sorosa fonda – Latvija granta līdzekļiem iegādātā jaunā izšūšanas programma. Piemēram, ar tās palīdzību tika veidoti altāra segas izšuvumi Izvaltas baznīcai.
Projekta  koordinatore Anastasija