pirmdiena, 2013. gada 28. janvāris

"Kikergaiļi" apgūst ģitāras un akordeona spēli


"Kikergaiļi" gatavo jaunu koncertprogrammu, lai februārī varētu doties ciemos pie vecajiem ļaudīm pansionātā "Rožlejas" un Līvānu slimnīcā.
Šodien zēni mācās spēlēt uz ģitāras un akordeona.
Vadītājas Lienes padoms ir neatsverams. Zēniem prieks, ka instruments sāk klausīt.

"Knipucīši" darbojas...

"Knipucīšiem" šodien liela diena! Vadītāja Lita aicinājusi kopā visus rokdarbu fanus, lai īstenotu savas radošās idejas.  

Eņģeļu koris skolas vestibilā


Jau no Adventa laika sākuma vestibilu pie mūsu skolas galvenās ieejas rotā radošajās darbnīcās  "Kokjāņi" un "Koloristi" darinātie eņģeļi, kas tapuši pēc vadītāju Daces un Jāņa Zvirbuļu skicēm. Ikviens ienācējs šeit jūtas kā eņģeļu valstībā.otrdiena, 2013. gada 22. janvāris

Noslēdzies zīmējumu konkurss "Ziemassvētku stāsts"Noslēdzies radošās darbnīcas "Kompēteri" un skolēnu pašpārvaldes kopīgi organizētais zīmējumu konkurss "Ziemassvētku stāsts". Konkursam darbus iesniedza 60 dalībnieki. Kompetenta žūrija izvēlējās 10 labākos. Žūrijā bija Līvānu novada Izglītības pārvaldes metodiķe Ilga Peiseniece, projekta "Kaskurkadis kāpj kalnā" direktore Anastasija Kaktiniece, Jaunsilavu bibliotēkas vadītāja Ligita Iesalniece,  vizuālās mākslas skolotājas Līga Slica un Dace Zvirbule, vecāku padomes pārstāve Evita Bērzkalna un pašpārvaldes pārstāvji. 
Visu desmit darbu autori tika sumināti pasākumā "Atā, Ziemassvētku eglīte 2012!" 

  
piektdiena, 2013. gada 18. janvāris

Mēs - pret korupciju medicīnā!

Mums rūp veselības nozare! Mēs uzskatām, ka ir svarīgi panākt no korupcijas brīvu medicīnu! 
Tāpēc darbnīcā "Kikergaiļi" tapa radošā ideja video sižetam "Čūska, čūska, saki man tā!", kas pauž mūsu nosodošo attieksmi pret korupciju medicīnā. Radošajā komandā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji, gan tehniskais personāls. Darbnīcā "Kompēteri" sižets tika nofilmēts un prezentēts vietējā kopienā.

Mūsu radošā grupa par video galveno tēlu izvēlējās medicīnas simbolu – ap biķeri apvijušos čūsku. Mēs, jaunsilavieši, aicinām pacientus un ārstus būt godīgiem. Nākamajā, Čūskas gadā, visiem Latvijas iedzīvotājiem novēlam labu veselību, abpusēju sapratni un toleranci!


trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Klaberkastē "Ziemassvētku atskaņas"

Droši vien katram no mums pēc svētkiem paliek pāri neizlietoti produkti. "Klaberkastē" no tiem radīta veselīga maltīte, ko darbnīcas vadītāja un galvenā šefpavāre Jana nosaukusi "Ziemassvētku atskaņas". Tieciet mums, smeķēja labi! Varam vien pačukstēt, ka veselīgās zupas pamatsastāvā bija pupiņas un konservēti dārzeņi, bet pamatēdiena galvenais komponents bija kabači. Labu apetīti!

Konkursa "Darini kalendāru!" noslēguma pasākums Rīgā


No 8. līdz 23. novembrim  UNESCO un izdevniecības "Lielvārds" organizētajam konkursam  "Darini kalendāru!" 1. – 9. klases skolēni varēja iesniegt ar interaktīvās tāfeles palīdzību radītus zīmējumus par Dziesmu un deju svētkiem, gadskārtu paražām, latvju rakstu zīmēm un simboliem. Konkursa žūrija izvēlējās 12 darbus katram mēnesim, un maija mēneša lapu kalendārā rotās mūsu skolnieces Margaritas Truhanovas darbs "Zirgu laišana ganībās". 10.janvārī  uzvarētāji un čaklākie zīmētāji tika aicināti uz apbalvošanas pasākumu Rīgā zinātkāres centrā "Zili brīnumi". Tā kā mūsu skolas zīmētāji iesniedza konkursam vislielāko darbu skaitu -25, tad saņēmām lielisku balvu no konkursa organizētājiem - balsošanas pultis interaktīvajai tāfelei.
Konkursa dalībnieki apbalvošanas pasākumā

Jaunsilavās atkal darbojas radošās darbnīcas

Jau no decembra mēneša Jaunsilavu radošajās darbnīcās atsākusies rosība. Projekts "Kaskurkadis kāpj kalnā"  ir atbalstīts Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas "Pārmaiņu iespējas skolām" 2.kārtā "Skola kā kopienas attīstības resurss".
Visiem interesantiem piedāvājam piedalīties šādās radošajās darbnīcās:

  • "Kolorosti" pašlaik gatavo maskas jaunajai ludziņai. Vadītāja Dace Zvirbule.
  • "Knipucīši" ada, tamborē un nodarbojas ar citiem rokdarbiem. Vadītāja Lita Zalāne.
  • "Kokjāņi" strādā ar koku - virpo, griež un zāģē. Vadītājs Jānis Zvirbulis.
  • "Kikergaiļi" dzied un spēlē Lienes Zepas vadībā.
  • "Klaberkaste" mācās vakarēšanas tradīcijas. Vadītāja Janīna Usāre.
  • "Kompēteros" apgūstās zināšanas attēlu apstrādē lieti noder UNESCO asociēto skolu konkursā "Darini kalendāru!". Vadītāja Maija Ancāne.


Zīmējam uz interaktīvās tāfelesProjektu „„Kaskurkadis” kāpj kalnā” finansē Atvērtās sabiedrības fondi, tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Informācija www.sfl.lv
                                                               
„„Kaskurkadis” kāpj kalnā”! Tā sauc Jaunsilavas pamatskolas jauno projektu, kas ir iepriekšējā projekta „Radošās darbnīcas Jaunsilavās” turpinājums.
Projekta mērķis ir izveidot skolu par ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu kopienas sabiedriskās dzīves centru.
Projekta uzdevumi ir aktivizēt darbu iepriekšējā projekta kārtā nodibinātajās sešās radošajās darbnīcās, lai palielinātu skolas lomu iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanā un sniegtu atbalstu pašvaldībai izglītības, nodarbinātības un sociālo vajadzību risināšanā.
Novada pašvaldība Jaunsilavas pamatskolā 2012.gadā ir realizējusi vērienīgus siltināšanas, renovācijas un informatizācijas projektus. Tas ir prasījis lielus finansiālus ieguldījumus, tāpēc „Pārmaiņu skolu” projekts „Drošs turpinājums” palīdzēs pilnvērtīgi izmantot jauniegūtos skolas fiziskos resursus.
Skolas pedagogi lielākoties ir guvuši izglītību divās augstākajās mācību iestādēs, regulāri pilnveidojuši prasmes dažādos kursos un semināros, realizējuši projektus, vadījuši apmācības citās mācību iestādēs. Skolotāji ir vispusīgi attīstītas personības, tālab skola var piedāvāt kvalitatīvu intelektuālo resursu: kompetentu projekta komandu.
Skolai ir mūsdienīga kokapstrādes darbnīca, daudzfunkcionālas šujmašīnas, ērts mājturības kabinets, jauna skaņu aparatūra. Minētie resursi ir nozīmīgs faktors projekta aktivitāšu realizēšanas nodrošināšanai.
Balstoties uz novada reģionālās attīstības koncepciju, iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, projekta galvenās aktivitātes plānotas sešās radošajās darbnīcās, kam projekta 2.kārtā esam iecerējuši dot dinamisku nosaukumu: „Kaskurkadis” kāpj kalnā”. Nosaukums atspoguļo iepriekšējā projekta posmā iesāktā darba pozitīvu virzību un attīstību. Darbnīcu nosaukumi sākas ar burtu „K” un ir veidoti „ar smaidu”, lai programmai piešķirtu pozitīvu un nepiespiestu, dzīvespriecīgu auru.
1.   Kokjāņi (kokgriezumu darbnīca) apgūs jaunas un senas koka apstrādes prasmes.
2.   Kompēteri (IT darbnīca) mācīsies attēlu un mūzikas apstrādi, veidot projekta mājas lapu, filmēt un fotografēt.
3.   Koloristi (izšūšanas un noformēšanas darbnīca) mācīsies veidot interjera piederumus, krāsos, gleznos, veidos maskas un dekorācijas.
4.   Knipucīši (rokdarbu darbnīca) adīs, šūs, tamborēs un audīs.
5.   Kikergaiļi (skanīgā darbnīca) dziedās, muzicēs un spēlēs teātri.
6.   Klaberkaste (kultūras mantojuma darbnīca) apgūs vakarēšanas tradīcijas – vīs virves, lāpīs zeķes, vārīs klimpas, ies rotaļās, t.i., izbaudīs draudzīgu kopā būšanu.
Jaunsilavas pamatskolas kolektīvs augstu novērtē savu lielisko sadarbības partneru - Līvānu novada domes un Sorosa fonda Latvija - izpratni par skolas nozīmi ikvienas kopienas stabilitātē un attīstībā. Esam pārliecināti, ka projekts radīs skolas vides izaugsmes iespējas un veicinās pozitīvas pārmaiņas vietējā sabiedrībā.
Šogad ar savu projektu gribam radīt amatniecības izstrādājumus, kas ļautu cilvēkiem nopelnīt. Gribam pārliecināt iedzīvotājus, ka viņu prasmes citiem var būt ļoti vajadzīgas un viņi ar tām var konkurēt darba tirgū.
Jaunieši vecākiem ļaudīm mācīs datorprasmes, vecākie jaunajiem – senās amatu prasmes. Piedalīsimies izstādēs, kur būs redzams, ko esam saražojuši. Filmēsim un fotografēsim darba procesu.
Mūsu darbnīcas gaida radošus un darbīgus Līvānu un kaimiņu novadu iedzīvotājus. Visi – lieli un mazi - ir laipni aicināti iesaistīties projekta aktivitātēs.

Jaunsilavas radošās komandas vārdā
Projekta „„Kaskurkadis” kāpj kalnā”
direktore Anastasija Kaktiniece